Næringsliv
Skrevet av Administrator   
Thursday 22. March 2007

Næringsliv på Mausund

Hovednæringen på Mausund er selvfølgelig fiske.
I tillegg til dette er det mange andre næringer som sammen
er med på å gjøre Mausund til et levedyktig samfunn!
Vi nevner i fleng:

-garnskjøteri
 -skole og barnehage
-fiskemottak
-dagligvarehandel
-hotell og restauranter                                                                                                                                                              -nærliggende oppdrettsanlegg

-pleie og omsorgstjeneste
-røykeri
-skjelldykking
 -entrepenør


I tillegg er det mange som vier fritiden sin til
frivillig arbeid som er med på å skape trivsel
for både fastboende og turister.

-Mausund Idrettslag
-Mausund Velforening
-Mausund Fiskarlag

Mausund Seniordans

ImageImageImage

Sist oppdatert ( Sunday 19. October 2014 )